ЛАЗЕРНО РЯЗАНЕ НА МЕТАЛИ

Процесът на лазерно рязане на метали позволява прецизно и точно изготвяне на детайли или цели продукти. То намалява количеството отпадъци от основния материал и позволява производството на оригинални изделия с различни размери, разнообразна форма и с уникален дизайн.

I. ЛАЗЕРНО РЯЗАНЕ НА ЧЕРНИ МЕТАЛИ

Размери на работния плот: 3000 х 1500 мм.

Размери на листовете ламарина, които можем да обработваме: 2000 х 1000 мм., 2500 х 1250 мм. и 3000 х 1500 мм.

Максимална дебелина на изрязваните листове:

  • мека стомана – до 12 мм.;

  • въглеродна стомана – до 10 мм.;

  • неръждаема стомана – до 5-6 мм.

Теоретично могат да се режат и сплави и други метали, но за тя трябва да се направи предварителен тест преди да се пристъпи към изпълнение на поръчка.

Рязане на метал

II. ЛАЗЕРНО РЯЗАНЕ НА ЦВЕТНИ МЕТАЛИ

Лазерното рязане на цветни метали във фирмата е концентрирано основно върху алуминий, мед, бронз. При запитване за други метали трябва да се направи предварителен тест. Ако имате въпроси моля заядайте ги на един от двата е-майла, посочени в сайта.

Размери на работния плот: 3000 х 1500 мм.

Размери на листовете ламарина, които можем да обработваме: 2000 х 1000 мм., 2500 х 1250 мм. и 3000 х 1500 мм.

Максимална дебелина на изрязваните листове:

  • алуминий – до 5-6 мм.;

  • мед – до 4-5 мм.;

  • бронз – до 5-6 мм.;

  • други.

Лазерно рязане на метали

III. КАЧЕСТВО НА ЛАЗЕРНОТО РЯЗАНЕ

Когато фирмата работи с материали на клиента (метални листове)  клиентът носи отговорност за качеството на материала, който предоставя за лазерно рязане.  От качеството на материала, както и от два други фактора зависи качеството на сряза.

Качеството на лазерното рязане при металите зависи от три фактора:

  • чистота на метала в металния лист от примеси;

  • чистота на работния газ при лазерното рязане;

  • прецизната настройка на лазерната машина (по множество параметри).

В представените по-долу две снимки може да се види разликата, когато с един или трите фактора, от които зависи качеството на сряза е направен компромис. 

Лазерно рязане с дефекти

Лазерно рязане на метали

Чисто лазерно рязане

Лазерно рязане на метали

На лявата снимка е показано лазерно рязане с ниско качество на сряза и дефекти на детайла. В този случай дефектите се изразяват в  назъбване на детайла и оставяне на големи  неравности по него. Възможно е да се образуват капки или шлака, която да се завари да долния ръб. Във всички случаи тези ефекти са нежелани и водят до ниско качество на детайла и невъзможност той да бъде използван. В някои случай капките и шлаката могат да бъдат отстранени, но това изисква допълнителна обработка.

На снимката в дясно е представено лазерно рязане с високо качество на сряза, което е и желания краен резултат.

Фирмата носи пълна отговорност за качеството на сряза, когато работи със свои материали, когато материалите са на клиента отговорността е споделена. Във всички случаи за клиента е важно да предостави металните листове с доказано качество.